Monday, February 9, 2009

Monday Results

1Q
0-1-0 (-1.00 units; ROI: -100.00%)

2Q
1-0-0 (+1.36 units; ROI: 90.66%)

No comments: